CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Báo cáo tài chính
NĂM 2015
Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 10:15

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - phát hành lại ngày 19-4-2016

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2015

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2015

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2015

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2105 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2015

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2015

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2015

scroll back to top
 
NĂM 2014
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 16:20

Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý IV - năm 2014

Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2014

Báo cáo Tài chính bán niên - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2014

scroll back to top
 
NĂM 2013
Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 16:35

Đơn vị kiểm toán FAC thông báo ý kiến ngoại trừ và lưu ý trên BCTC năm 2013 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2013

Báo cáo Tài chính bán niên - 30/06/2013

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2013

scroll back to top
 
NĂM 2012
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 10:45

Báo cáo Tài chính - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2012

Báo cáo Tài chính bán niên - 30/6/2012

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2012

scroll back to top
 
NĂM 2011
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 10:44

Báo cáo Tài chính - năm 2011

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2011

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2011

Báo cáo Tài chính bán niên - 30/6/2011

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2011

scroll back to top
 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Những tin mới hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4

Những tin cũ hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4