CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 14:30

BCTC 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét

CBTT BCTT 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch BCTC ban niên năm 2020 so với Quý 2.2020 và lợi nhuận sau thuế bị lỗ

scroll back to top