CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Báo cáo tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 14:30

BCTC 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét

CBTT BCTT 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch BCTC ban niên năm 2020 so với Quý 2.2020 và lợi nhuận sau thuế bị lỗ

scroll back to top
 
CÔNG BỐ BCTC QUÝ II NĂM 2020
Thứ bảy, 18 Tháng 7 2020 10:30

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận quý 2 năm 2020

scroll back to top
 
NĂM 2020
Thứ năm, 16 Tháng 4 2020 15:19

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong Quí 1 năm 2020 bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2020

Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2020

scroll back to top
 
NĂM 2019
Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 15:20

Công bố thông tin về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với cùng kỳ và lợi nhuận bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận Quí 4 năm 2019 bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2019

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong Quí 3 năm 2019 bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2019

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế của BCTC 6 tháng đầu năm năm 2019 đã được soát xét bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6  tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận Quí 2 năm 2019 bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận Quí 1 năm 2019 bị lỗ

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2019

scroll back to top
 
NĂM 2018
Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 11:15

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và BCTC Quí 4 năm 2018

Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 4 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 3 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2018 so với BCTC Quí 2 năm 2018

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 2 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 1 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

scroll back to top
 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»