CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN THỨ 3
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:56

Sau 02 lần tổ chức đại hội cổ đông bất thành do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, sáng ngày 06/6/2015, tại Hội trường Osaka khách sạn 5 sao CenDeluxe, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2015 với 32 cổ đông tham dự đại diện cho 17.872.890 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 41,08% tổng số cổ phần của Công ty. Sau 1 buổi làm việc tích cực và nghiêm túc, việc thảo luận và góp ý được cổ đông đóng góp một cách chân thành, đại hội đã thông qua tất cả các nội dung theo đúng chương trình đã công bố và ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nhằm hoàn thiện hơn phương hướng kế hoạch của Công ty năm 2015 và những năm tới. Đặc biệt, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020 với danh sách trúng cử như sau:

05 người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020

1) Bà Võ Thị Thanh

2) Ông Võ Thanh Hoàng Chương

3) Bà Võ Thanh Minh Hằng

4) Bà Đặng Thị Nguyệt Thương

5) Ông Trần Quốc Hiến

03 người trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

1) Ông Nguyễn Hữu Ẩn

2) Bà Lương Thị Ngọc Thúy

3) Ông Dương Ngọc Trát

Phát biểu trước lễ ra mắt HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, bà Võ Thị Thanh cam kết HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ quyết tâm đưa Thuận Thảo vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục vững mạnh trong tương lai.


Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Ẩn đại diện Ban kiểm soát cam kết trước Đại hội sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ mới để đảm bảo các nghị quyết được thông qua hôm nay thực hiện nghiêm túc và đảm bảo lợi ích hợp pháp của toàn bộ các cổ đông và nhà đầu tư. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ 50 cùng ngày, tất cả Cổ đông tham dự Đại hội đều tin rằng thành công của Đại hội sẽ là tiền đề để thực hiện thành công các nghị quyết được thông qua tại Đại hội này.

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (Nhấn vào đây để download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015).


.: Theo Thuận Thảo :.

 

 

scroll back to top