CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

 
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2020 15:37

Lưu

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4
  Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DHDCDTN LẦN 2 NĂM 2020
  CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DHDCDTN LẦN 2 NĂM 2020

  Công bố thông tin tổ chức thành công DHDCDTN lần 2 năm 2020

  (30/07/2020)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT DHCD THƯỜNG NIÊN LẦN 2 2020
  BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT DHCD THƯỜNG NIÊN LẦN 2 2020

  Biên bản hop DHDCDTN lần 2 năm 2020

  Nghị quyết DHDCDTN lần 2 năm 2020

  (30/07/2020)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ THÔNG QUA NGÀY 30.07.2020
  ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ THÔNG QUA NGÀY 30.07.2020

  Điều lệ công ty sửa đổi lần 6 thông qua ngày 30.07.2020

  Quy chế nội bộ quản trị công ty thông qua ngày 30.07.2020

  (30/07/2020)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • BỔ SUNG TÀI LIỆU DHCDTN LẦN 2 NĂM 2020
  BỔ SUNG TÀI LIỆU DHCDTN LẦN 2 NĂM 2020

  11.Quy chế bầu cử nhân sự HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

  12.Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

  13.Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

  14.Tờ trình xin ý kiến hợp tác đầu tư và xử lý nợ Cty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn

  (30/07/2020)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  Lưu

  (19/06/2020)

Những tin cũ hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4
  Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 BẤT THÀNH
  THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 BẤT THÀNH
  (26/04/2018)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  Vào lúc 8h00 ngày 27/4/2017, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam.

  Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

  (12/04/2017)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

  Sau lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bất thành do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự theo qui định tại Điều lệ Công ty hiện hành, sáng ngày 25/03/2016, tại Phòng họp Osaka - Khách sạn 5 sao CenDeLuxe - Địa chỉ 02 Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, CÔng ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội diễn ra với 16 cổ đông tham dự trực tiếp và 17 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 18.073.620 cổ phần, chiếm 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

  (25/03/2016)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BẤT THÀNH
  THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BẤT THÀNH
  (15/03/2016)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
  (04/03/2016)