CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Thành tích & Giải thưởng
Thứ tư, 16 Tháng 3 2011 07:15
  • Năm 2005: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Năm 2006: được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Giải thưởng Sao vàng Đất Việt.
  • Năm 2007: Giải thưởng vì sự cống hiến cho Miền Trung; Cúp vàng Thương-Hiệu nhãn.
  • Năm 2008: Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Giải thưởng Giải thưởng Sao vàng Đất Việt; Giải thưởng Sao Vàng khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; Giải thưởng vì sự cống hiến cho Miền trung (lần hai); Cúp Vàng vì sự phát triển cộng đồng; Cúp vàng “Thương hiệu-Nhãn hiệu”; Danh hiệu: dịch vụ xe khách được hài lòng nhất  (Báo SGTT).
  • Năm 2009: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt; Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng; Cúp vàng“Thương hiệu-Nhãn hiệu”; Kỷ niệm chương cúp vàng “Thương hiệu-Nhãn hiệu”.
  • Năm 2010: Danh hiệu: dịch vụ xe khách được hài lòng nhất (Báo SGTT); Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.
  • Năm 2011: Danh hiệu: Doanh nhiệp Tín nhiệm, Danh hiệu: Dịch vụ xe khách được hài lòng nhất (Báo SGTT); Giấy khen của Hội Doanh nghiệp trẻ Phú Yên; Giải thưởng kiến trúc Quốc gia cho Khách sạn 5 sao CenDeluxe; Giải thưởng quốc tế International Quality Crown Award. Top 100 Nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam năm 2011.
  • Năm 2012: Bằng khen của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bằng khen của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên; Giấy chứng nhận cơ quan văn hóa; Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên. Bằng khen Vì sự nghiệp xóa đói giảm nghèo.

GIẤY CHỨNG NHẬN CÚP VÀNG "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VIỆT NAM" 2010

GIẤY CHỨNG NHẬN CÚP VÀNG "THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU " 2010

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM 2007

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU 2006

CÚP DOANH NHÂN TÂM - TÀI 2007

CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU VIỆT 2007

BẰNG KHEN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 2006

BẰNG KHEN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 2006

BẰNG KHEN SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU

CHỨNG NHẬN DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2006

CHỨNG NHẬN SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2006

CHỨNG NHẬN SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2006

BẰNG KHEN ĐÃ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BHXH 2006

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

scroll back to top